LE PARKOUR

Fotoreportaż dokumentujący wyczyny chorzowskiej młodzieży uprawiającej Le Parkour w latach 2006-2008. Tracerzy wybierają na miejsce ćwiczeń schody osiedli mieszkaniowych, kościelne mury podporowe, a nawet opuszczone budynki dawnych terenów przemysłowych.