Uroczysko Buczyna

„Uroczysko Buczyna” to zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni ponad 65 ha, położony pomiędzy Katowicami, Chorzowem i Rudą Śląską. Odznacza się on bardzo cennymi walorami przyrodniczymi i rzadko spotykaną w naszej aglomeracji bioróżnorodnością.